۳۱۲,۰۰۰ تومان۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان

پارچه بوم کنواس فلامنت مات جهان بوم در گرماژ 360.
سفید، عرض حدود 2 متر(عرض از 200 تا 240 سانتی متر متغیر است)در طول های ١، ٢، ٣، و ۵ متری.
محصول ایران