۱۴,۴۰۰ تومان۲۶,۴۰۰ تومان

پنجره مدرن (A) اشل.
با مقیاس 1:50، 1:100 و 1:200 در بسته 4 تایی موجود است..