۱۴,۴۰۰ تومان۲۰,۴۰۰ تومان

ست پنجره مدرن (C) اشل.
با مقیاس 1:200 و 1:100 در بسته 4 تایی موجود است..