۱۴,۴۰۰ تومان۲۶,۴۰۰ تومان

پنجره مدرن (E) اشل.
مقیاس 1:200، 1:100 و 1:50.
در بسته 4 عددی موجود است..