۱۵,۰۰۰ تومان۱۶,۸۰۰ تومان

ست پنجره مدرن (F) اشل.
با مقیاس 1:200 و 1:100 در بسته 2 تایی موجود است..