۱۴,۴۰۰ تومان۲۶,۴۰۰ تومان

پنجره هلالی (I) اشل.
مقیاس 1:50، 1:100 و 1:200.
هر بسته شامل 4 عدد پنجره است.