۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارت های راهنما برای طراحان جواهر.
طراحی و تدوین: مریم زارع.
انتشارات: وارش.
این مجموعه شامل ۴۶ تصویر راهنما که در قالب ۱۷ برگ کارت دو رو، ۶ برگ کاغذ متشکل از فیگورهای انسانی در مقیاس یک به یک تهیه شده است.