۳۳,۵۰۰ تومان۴۲,۶۰۰ تومان

ماکت گلدان نارگون.
درابعاد یک سانتی متر و هر بسته شامل 3عدد است.
درابعاد 1/5سانتی متر و هر بسته شامل 3عدد است.
مناسب براي ماکت سازي.
محصول ايران.