۱۴۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: دایره المعارف نقوش تزئینی
نويسنده: ژاک استلا
مترجم: فرهاد حسینی
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 256