۳۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: نگار خانه مجموعه‌یی از نقوش تزیینی
نويسنده: پدرام خان‌محمدی
انتشارات: نظام الملک
تعداد صفحات:204