۱۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: گشتی در خیابان های تهران
نويسنده: آگوست سارنیتس
مترجم: حامد یکی‌تا
انتشارات: سروش دانش
تعداد صفحات: 78