۸۷,۰۰۰ تومان۲۰۲,۰۰۰ تومان

قلمو زمینه موی نرم رهاورد
با موی نسبتا زبر مصنوعی.
مناسب رنگ روغن و اکریلیک.
دارای 11 قلمو در شماره های 25 ،30، 35، 40، 45، 50، 60، 70، 80، 90 و 100 می باشد.