۲,۶۳۴,۰۰۰ تومان۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان

قطر استثنایی 5 میلی متری مغزی مداد های پاستل کنته آزادی واقعی در خلق و ایجاد انواع افکت، و همچنین حس بی نظیری از خلق اثر به هنرمند می دهد.
اندک سرب به کار رفته در مغزی آنها به پیگمنت ها سختی کمی داده و باعث شده در مقایسه با گچ پاستل ها کمتر پودر شوند.