۳۴,۷۰۰ تومان۴۱,۰۰۰ تومان

مداد پاستل کرتاکالر دارای رنگدانه هایی با کیفیت بالا و رنگ های درخشان با حساسیت بالا می باشند

این مداد پاستل دارای مغزی نرم و بدون روغن می باشد

این رنگ ها قابل مخلوط شدن با یکدیگر، قابل تمییز کردن و محلول شدن در آب می باشند

رنگ های موجود در جدول به صورت دیجیتال بوده و به رنگ واقعی محصول نزدیک می باشد