۵,۱۸۴,۰۰۰ تومان

دارای پیگمنت های خالص

مقاومت در برابر انواع نور

دارای رنگ های درخشان و قوی