۱,۱۲۸,۰۰۰ تومان

دارای پیگمنت های خالص

دارای 3 درجه مقاومت در برابر انواع نور

دارای رنگ های درخشان و قوی