۱۰۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: پیچش زرین (گردش اسلیمی و ختایی در هنر تذهیب و طراحی فرش)
نويسنده: محمدرضا هنرور
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات:240