۲۳۷,۶۰۰ تومان

استفاده از این محصول مشابه یک تکنیک قدیمی در چاپ باتیک روی ابریشم است.
بهترین نتیجه را روی کاغذ می دهد.
بخش هایی ازطرح مورد نظر را که نمی خواهید رنگ به خود بگیرد با چسب لاتکس بپوشانید.