۱۷۱,۶۰۰ تومان

خمیر آهن سیاه یک مدیوم غلیظ قابل استفاده روی تمام سطوح.
وقتی این مدیوم را به عنوان پس زمینه روی بوم کار  می کنید، جلوه هر نوع رنگ دیگری را افزایش می دهد.
از استفاده ی آبرنگ و یا هر رنگ شفاف دیگری روی آن اجتناب کنید.