۱۶۲,۰۰۰ تومان

خمیر شنی، متخلخل و شبیه ماسه است.
بسیار غلیظ و بر خلاف ظاهر زمختش چگالی بسیار کمی دارد.
دارای خاصیت رنگ پذیری و با رنگ های پایه آب قابل ترکیب می باشد.