۲۸۴,۰۰۰ تومان

خمیر ترک یک مدیومی است که بیشتر برای دکوراسیون داخلی استفاده می شود.
این خمیر یک پایه فوق العاده برای نقاشی و کار با موزاییک است و حالتی آنتیک به اشیا می دهد.
آن را می توانید روی اجسام و توسط کاردک استفاده کنید.