۱۶۸,۰۰۰ تومان

این ژل بسیار غلیظ است و وقتی با رنگ های پایه آب ترکیب می شوند یک بافت فوق العاده ایجاد می کنند.
این ژل آماده برای استفاده بوده و نیازی به رقیق کردن ندارد.
قابل استفاده روی هر سطحی است ولی مناسب ترین سطح چوب، گچ، بتونه و کاغذ است.