۲۸۸,۰۰۰ تومان

ژل سنگین مات آیدیا (722) این ژل بسیار غلیظ است و وقتی با رنگ های پایه آب ترکیب می شوند یک بافت فوق العاده ایجاد می کنند.
این ژل آماده برای استفاده بوده و نیازی به رقیق کردن ندارد.
قابل استفاده روی هر سطحی است ولی مناسب ترین سطح چوب، گچ، بتونه و کاغذ است.
قلمو با موی طبیعی یا کاردک پهن وسایل مورد نیاز برای کار کردن با این مدیوم است.
حداقل دو روز برای خشک شدن کامل به زمان نیاز دارد (با توجه به ضخامت ژل).
اگر نسبت رنگ بیشتر باشد ترکیب خمیری غلیظی به وجود می آید.
اگر رنگ کمتر باشد ژل شفاف تری ایجاد می شود.
در سایز 125 میل موجود است.