۱۶۸,۰۰۰ تومان

از این خمیر برای درست کردن ماسک، پوشش روی جعبه و هر سطح دیگری استفاده می شود.
قابل ترکیب با هر رنگ پایه آب.