۱۱۶,۴۰۰ تومان

حجم رنگ های پارچه را اضافه می کند و حالتی برجسته و پفکی به آن می دهد.
بی رنگ است.
می توانید آن را روی لباس و پارچه و اجسام دکوراتیو استفاده کنید.