۲۱۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: نقوش تزئینی ایران در هنر کاشی‌کاری
نويسنده:اکبر پورشیروی
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 132