۹۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: عناصر تزئینی اسلیمی و ختایی در طراحی فرش و هنر تذهیب
نويسنده: حسین نیک‌بین
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 150