۹۰,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومان

مغز اتود 2mm در درجه های مختلف موجود می باشد
هر بسته حاوی 12 عدد مغز اتود می باشد