۳۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: تخت جمشید: تختگاه شاهان ایران
نويسنده: سونیا رضاپور، پرویز رجبی
ویراستار: مریم معصومی
تصویرگر: داود وکیل‌زاده
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 144