۲۵,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: نقاشی ایران
نويسنده: بازیل گری
مترجم: عربعلی شروه
انتشارات: دنیای نو
تعداد صفحات: 280