۱۳,۸۰۰ تومان۶۸,۰۰۰ تومان

قلمو چتری(بادبزنی) ره آورد سری  1379
قلمو دسته بلند کرم با موی زبر مصنوعی سفید.
مخصوص رنگ روغن.
دارای 7 قلمو به شماره های 2، 4، 6، 8، 10، 12 و 14 می باشد.