۷,۲۰۰ تومان۲۰,۴۰۰ تومان

قلمو چتری(بادبزنی) ره آورد سری  1384
قلمو دسته کوتاه نارنجی با موی نرم طبیعی سفید.
مخصوص آبرنگ و گواش.
دارای 6 قلمو به شماره های 2، 4، 6، 8، 10 و 12 می باشد.