۵۰,۴۰۰ تومان۲۸۸,۰۰۰ تومان

قلمو زبان گربه ای(اینچی)ره آورد سری 1075FR.
قلمو دسته بلند مشکی با موی نرم شرابی.
مخصوص رنگ روغن و رنگ اکریلیک و جهت پرداخت کاری.
دارای 11 قلمو به شماره های 0، 2، 4، 6، 8، 10 ،12،  14، 16، 20 و 24 می باشد.