۱۶,۸۰۰ تومان۸۷,۰۰۰ تومان

قلمو سرتخت ره آورد سری 1384.
قلمو دسته بلند با موی نرم مصنوعی شرابی.
مخصوص رنگ روغن و جهت پرداختکاری و کارهای حساس.
دارای 14 قلمو به شماره های 0/3، 0، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22 و 24 می باشد.