۳۶,۰۰۰ تومان۱۸۹,۶۰۰ تومان

قلمو زبان گربه ای(اینچی)ره آورد سری 1097FR.
قلمو دسته کوتاه اینچی با موی نرم مصنوعی.
مخصوص رنگ روغن، آبرنگ و گواش.
دارای 10 قلمو به شماره های 2، 4، 6، 8، 10، 14، 16، 20، 24 و 26 می باشد.