۴۴,۴۰۰ تومان۳۵۴,۰۰۰ تومان

قلمو سرگرد ره آورد سری 1071R
قلمو دسته کوتاه قهوه ای موشرابی، با موی نرم مصنوعی.
مخصوص آبرنگ.
دارای 23  قلمو از شماره های 0/5 الی 26 می باشد.