۵,۹۴۰ تومان۱۲,۵۴۰ تومان

قلمو سرگرد ره آورد سری 1382
قلمو دسته کوتاه آبرنگی دانش آموزی، با موی مصنوعی نرم ترکیبی.
مخصوص گلسازی.
دارای 6 قلمو به شماره های 2، 3، 4، 5، 7، 8 و 9 می باشد.