۵۴,۰۰۰ تومان۸۷,۰۰۰ تومان

قلمو سرگرد شاخه زنی ره آورد سری 1383.
قلمو دسته بلند نقره ای با موی نرم بلند مصنوعی دو رنگ.
مخصوص شاخه زنی.
دارای 6 قلمو به شماره های 0/3، 0/2، 0، 1، 2 و 3 می باشد.