۱۵,۸۴۰ تومان۲۳۲,۲۰۰ تومان

قلمو سرگرد ره آورد سری 3001
قلمو دسته کوتاه، با موی طبیعی(سمور کالینسکی).
مخصوص آبرنگ، گواش، پرداختکاری و مینیاتور.
دارای 16 قلمو به شماره های 0/4، 0/3، 0/2، 0، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 و 15 می باشد.