۷۲,۰۰۰ تومان۱,۱۶۴,۰۰۰ تومان

قلموی سرگرد ره آورد سری 3028.
قلمو موی نرم طبیعی(سمور کالینسکی) دسته کوتاه،
مخصوص آبرنگ و گواش و جهت قلمگیری مینیاتور.
دارای 15 قلمو به شماره های 0/3، 0/2، 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 12 می باشد.