۱۳,۳۰۰ تومان۸۲,۰۰۰ تومان

قلموی استنسیل سرگرد ره آورد سری 1385
دسته کوتاه بدنه مشکی، با موی سخت تکسچر.
مناسب جهت سفالگری و….
دارای 4 قلمو به شماره های  14، 16، 18 و 20 می باشد.