۳۱,۰۰۰ تومان۱۰۵,۰۰۰ تومان

قلمو سرگرد آبرنگی بهزاد ره آورد سری 101.
دسته کوتاه، موی نرم مصنوعی.
مخصوص نقاشی آبرنگ.
دارای 18 قلمو به شماره های 0/5، 0/4، 0/3، 0/2، 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 14 و 16 می باشد.