۷۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: بررسی تحول و تکامل نقوش هنر تذهیب در ایران
نويسنده: اردشیر مجرد‌تاکستانی
ویراستار: مریم معصومی
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات:136