۱۴۰,۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: شیوه تشعیر
نويسنده: اردشیر مجردتاکستانی
ویراستار: مریم معصومی
انتشارات: یساولی
تعداد صفحات: 168