۳۱,۳۰۰ تومان

مدیوم ترک مدیومی 2 مرحله ای است که برای ایجاد افکت کهنه، قدیمی یا ترک استفاده می شود.
ابتدا Step 1 را روی کار زده و پس از خشک شدن، Step 2 در یک جهت روی کار پیاده کنید.
پس از خشک شدن ترک ها را با رنگ آنتی کویین بپوشانید، و یک اثر هنری خارق العاده خلق کنید.