۲۲۱,۰۰۰ تومان۲,۲۰۸,۰۰۰ تومان

پارچه بوم درشت بافت پشت طوسی ١، 2، 3، 5 و 10 متری با عرض ١۶۰ آرسو.
از جنس از پارچه کتان.
پارچه بوم های آرسو به صورت پارچه معمولی، مشکی، طلایی و پاناما نیز قابل ارائه می باشد.
محصول ایران