۲۰۴,۰۰۰ تومان۲۶۶,۴۰۰ تومان

پارچه بوم ملانژ ١ و ٢ متری با عرض ١۶۰ آرسو.
از جنس از پارچه کتان.