۶۵,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومان

قابلیت متالیک کردن رنگ های اکریلیک
آنها را می توان قبل از استفاده با رنگ اکریلیک مخلوط کرد یا روی رنگ خشک اعمال کرد.
هنگامی که به رنگ اکریلیک اضافه می شود، جلوه های مرواریدی ایجاد می کند.