۹۹,۶۰۰ تومان

مدیومی کرمی مخصوص تزیین بر روی تمامی ظروف شیشه ای، آینه ها و پنجره ها که با آن می توان طرح های حک شده دائمی ایجاد می کند.