۱۳۳,۸۰۰ تومان

هنگامی که با رنگ اکریلیک مخلوط می شود، اجازه می دهد تا رنگ دیر خشک شود. و زمان بیشتری برای کار با رنگ اکریلیک در اختیار شما قرا می دهد.
شفاف و بی بو است.
.