۷۵,۰۰۰ تومان

ابزار تخلیه رنگ های تیوپی.
این ابزار تخلیه رنگ از جنس پلاستیک تهیه شده که جهت اسراف نشدن رنگ و تخلیه کامل آن از تیوپ قابل استفاده می باشد.